นโยบายการจัดส่งสินค้า

 1. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
 2. ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าแปรผันตามรูปแบบในการส่งที่เลือก และไม่สามารถกำหนดเป็นเวลาที่แน่นอนได้
 3. การจัดส่งฟรี จะทำการจัดส่งแบบลงทะเบียน ทั่วประเทศไทย โดยไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry Express
 4. การจัดส่งสินค้าแบบเสียค่าใช้จ่าย จะจัดส่งสินค้าแบบด่วน (EMS โดยไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry Express Bangkok Same Day) จะส่งให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
 5. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-4 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า
 6. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 7. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
 8. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายบริษัทกำหนด ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. กรณีลูกค้าต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทขนส่ง ซึ่งในกรณีของการข้ามเขตการจัดส่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม