เหยียดยืด เพื่อหยุดนิ่ง !!!

ความสงบนิ่งของจิตใจ เป็นสิ่งจำเป็น เมื่อโตขึ้นจะรู้ว่าเราไม่ได้อยากจะตื่นเต้นตลอดเวลา ดีใจตลอดเวลา หรือเสียใจ ยิ่งไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนา เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น เราสามารถวางใจได้

หากแต่ธรรมชาติของจิต ไม่เคยหยุดนิ่ง จิตจะคิด, ตัดสิน, ตั้งคำถาม, วิเคราะห์ ... ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนใช้พลังงานชีวิตทั้งสิ้น ไม่แปลกที่บางที เราคิดจนเหนื่อย!!!

การมาฝึกโยคะ (หรือกิจกรรมใดๆ) ที่ต้องใช้ความรู้สึกตัว สติและสมาธิมากๆ จะทำให้เราค้นพบที่ว่างทางกาย ที่ว่างภายในใจ และสุดท้ายเราจะหยุดนิ่งอยู่ได้
.....
🙏🏻ครูตาล
ananda yoga KhonKaen
………
Stretching into stillness!!!

Stillness of the mind is what is needed more than anything. Our mind hardly stops, we’re always thinking, judging, questioning, analysing. And this drains our energy out.

Practice yoga requires a greater level of body awareness and concentration and allows you the space to stretch and at the end come into stillness.
.....
🙏🏻Kru Tarn
ananda yoga KhonKaen