ความสุข vs ความสำเร็จ

 

หลายๆครั้งที่เรามักจะนำความสุขไปผูกไว้กับความสำเร็จ (รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม)
เมื่อเราไม่สำเร็จ เราก็ไม่มีความสุข
หากเรานำความสุขไปผูกไว้กับการได้ลงมือทำ เราจะพบความสุขได้ง่ายขึ้น
“ความสุขเกิดจากการที่ได้ลงมือทำ”
และโดยมากเมื่อเราทำสิ่งใด ด้วยใจที่เป็นสุข ผลลัพธ์ก็จะออกมาดีอยู่แล้ว ความสำเร็จก็คือผลพลอยได้อีกทีหนึ่ง
มุมมองเช่นนี้ ใช้ได้ทั้งในและนอกเสื่อ
ในเสื่อ: ระหว่างทางที่จะไปให้ถึง Final pose มีอะไรเกิดขึ้นมากมาย ทั้งทางกายและทางใจ ให้เราหมั่นเฝ้าดูความคิด เฝ้าดูใจของตน ไม่เพียงการเปลี่ยนแปลงทางกาย การเปลี่ยนแปลงทางใจ รูปแบบความคิด และมุมมอง ก็เป็นผลจากการหมั่นฝึกอาสนะด้วยความสม่ำเสมอเช่นกัน
จงลงมือทำ ให้มีความสุข
ความสำเร็จก็เป็นผลพลอยได้
จากการที่ได้ลงมือทำ

.....
🙏🏻ครูตาล
ananda yoga KhonKaen

Happiness VS Success

We often let happiness depend on success? If we are not successful, we will not be happy. We do not deserve happiness.

What if we let happiness happen when we start doing things, happiness can be very simple. Once we start doing things, we feel happy.
And naturally, when we do things with passion, love, joys, the results turn great. Hence, success can easily be reached.

Both on and off the mat, we could practice to be happy with process, not just the result. On the mat, before we can get to the “final pose”, there are so many things happen within the body and mind (physically and mentally). What we do while staying in a pose is to observe our thoughts and mind. A regular asana practice results in changing our physical body, mind and the way we look at things.

Do all things with happiness,
Success are likely to be a result.

.....
🙏🏻Kru Tarn
ananda yoga KhonKaen