โยคะกับชีวิตสมดุลย์

 

โยคะไม่ได้ทำให้เราสงบลงได้ ไม่ใช่การมาฝึกทุกครั้งแล้วจะสงบกลับไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมายทั้งภายนอกและภายใน
โยคะคือเครื่องมือ เครื่องมือที่ทำให้เราสามารถอยู่กับ "ความไม่สงบ" ได้อย่างผ่อนคลาย (มากขึ้น) เครื่องมือที่ทำให้เราเห็นธรรมชาติของทุกๆอารมณ์ ทุกๆเหตุการณ์ ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้น และดับไป เช่นนี้

.....
🙏🏻ครูตาล
ananda yoga KhonKaen

Your yoga practice is an opportunity to become more aware of the sensations and rhythm of life: the physical response of your body to certain poses, the activity of your mind on a given day, the state of your emotions.
Your practice is opening yourself up to all of these experiences, without judging them.
It is to see them with the wisdom to go beyond the limited judgments that our mind wants to hold, and instead see the larger picture, as it is.

.....
🙏🏻Kru Tarn
ananda yoga KhonKaen